I.

 DEFINICJE

A.  Administrator – Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992926446

B.  Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

C. Polityka – niniejszy dokument zwany polityką prywatności

D. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

E. Strona internetowa  – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.projektmja.pl

F. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNRTOWEJ

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

III.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2.  w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się na stronie internetowej; (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  4. w celach analitycznych i statystycznych na cele własne Administratora– (art. 6 ust. 1 lit. f)
  5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  6. w celach marketingowych Administratora i jego zaufanych partnerów, poprzez wysyłkę newsletter’a – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

IV.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia zakupu pliku elektronicznego przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

2. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

3.  w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

V.

FORMULARZE KONTAKTOWE

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą w tym przypadku przetwarzane w zakresie identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego. (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

VI.

NEWSLETTER

1. Administrator świadczy usługę newslettera wyłącznie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera za wysyłając  rezygnację za adres mail info@projektmja.pl.

VII.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora.

VIII.

PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies są plikami tekstowymi instalowanymi na urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę internetową. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.).

2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1.  Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres email: info@projektmja.pl.

X.

ODBIORCY DANYCH

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe.

2.  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

XI.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

XII.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

XIII.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@projektmja.pl